Tillbaka

Information Covid 19

27928 Fields INFO_Event_Description list slider_01_Large_1920x580px_360kb

Information Covid 19

Vår högsta prioritet har alltid varit, och är fortfarande, tryggheten och säkerheten i vårt köpcentrum. Vi har infört flera olika åtgärder för att säkerställa att våra kunder och anställda är säkra i vårt köpcentrum.

Vi följer alla rekommendationer Folkhälsomyndigheten, såväl nationella som regionala och lokala. Utöver detta har vi utvecklat, och uppdaterar ständigt, en specifik köpcentrumpolicy med rutiner som säkerställer maximal säkerhet och trygghet.

Följande åtgärder har redan implementerats på vårt köpcentrum:

  • Hållavståndmarkeringar i golvet och på dörrar: i entréer, hissar, toaletter, bankomatersamt i gångarna.
  • Information på alla bildskärmar gällande hur man undviker smitta och uppmaning till att hålla avstånd.
  • Kontroll på besöksantalen i realtid så att vi inte överstiger maxantalet. Ordningsvakterna ska vid ökat
    besökstryck tillfälligt kunna stänga entréer med kort varsel.
  • Inspelat utrop i radion om att hålla avstånd
  • Fortsatt utökade städrutiner på våra allmänna ytor.
  • Ordningsvakter ska se till att skingra eventuella klungor och köbildning samt påminna besökare om att hålla avstånd.
  • Affischer med budskap om att hålla avstånd har beställts.

 

Som en extra säkerhetsåtgärd har vi certifierats med Safeguard-certifikat av Bureau Veritas vilket innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt köpcentrum. Detta säkerställer vi tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. Varje vecka inspekterar Bureau Veritas vårt köpcentrum för att säkra att alla riktlinjer följs.

Vi har även ett tekniskt system som räknar antalet besökare i vårt köpcentrum i nutid så att vi kan säkerställa att vi aldrig överstiger de begränsningar som är rekommenderat om social distansering. När behov har funnits har vi även anlitat extra personal för att säkerställa social distansering på plats i vårt köpcentrum.

 

Som nämnts ovan har vi ett stort fokus på trygghet och säkerhet så att vårt köpcentrum ska vara en trygg plats att träffas på och handla i