1920x580px_formaal-banner_Sverige

NEYE-Fonden donerar 3,6 miljoner kronor till cancerforskning

Allt överskott går till cancerforskning

NEYE-Fonden donerar 3,6 miljoner till cancerforskningI NEYE-Fonden är vi glada för att bidraga till kampen mot cancer. Det gör vi med att löpande donera
överskottet från NEYE butikerna till cancerforskning. Bara de senaste 10 åren, har det blivit mer än
75 miljoner danska kronor till det fina syftet.

Donationspotten som vi precis har delat ut var på DKK 3.591.349 som blev fördelat mellan sex olika
forskningsprojekt, som har som syfte att förbättra behandlingsförlopp och livskvalitet hos
cancerpatienter.

Klinisk lektor, läkare och PhD Christina Ruhlmann, Odense Universitetshospital, som forskar i målinriktad behandling emot tarminflammation, till följd av immunterapi, mottager DKK 995.000,-

PhD-studerande, Jonas Busk Holm, Aarhus Universitetshospital, som forskar i sammanhanget mellan
övervikt, typ 2 diabetes och bröstcancer, mottager DKK 626.349,-

Avdelningsläkare och PhD Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz, Aarhus Universitetshospital, som forskar i reducering av återfall och komplikationer för patienter med malignt melanom, mottager DKK 500.000,- 

MD, D.Phil och Associate Professor Ying Liu, Københavns Universitet, som forskar i cancercellernas DNA-reparationsgen, mottager DKK 500.000,-

Reservläkare, lektor och PhD Jakob Kirkegård, Aarhus Universitetshospital, som forskar i scanningstyper för igenkänning av cancerspridning utanför bukspottkörteln, mottager DKK 270.000,-

Post.Doc Shamaila Munir, Herlev Universitets Hospital, som forskar i nytt vaccin-antigen mot cancer,
mottager DKK 700.000,-

I NEYE-Fonden tror vi på att överskott gör en skillnad och vi hoppas att alla forskningsprojekten kan
gynna många cancerpatienter.

Du kan läsa om alle NEYEs donationer här: https://neye.dk/blog/neye-fonden/