Emporia öppnar imorgon söndag den 21 augusti

Information

Kära alla,

Vi är fortfarande mycket påverkade av det fruktansvärda våldsdåd som ägde rum i fredags. Efter diskussioner med Malmöpolisen är vi nu inställda på att öppna Emporia i morgon som vanligt.

Vår sympati är med dem som drabbats av incidenten.

Men vi har också sett fram emot att öppna dörrarna igen till Emporia. För många blir det ett första steg tillbaka mot en normal vardag igen. De råd vi får från traumaexperter säger ganska tydligt att det är viktigt att komma tillbaka till det normala så fort som möjligt, hur svårt det än kan vara ibland. Naturligtvis med möjlighet till terapeutiskt stöd vid behov. Denna möjlighet kommer att finnas tillgängligt i VIP-Rummet på plan 3 i Bärnstensentrén. Möjligheten att nytta detta stöd finns både för anställda och kunder i Emporia kl 11-16 både söndag och måndag. Vi tror i slutändan också att det inte skulle vara rätt att låta meningslöst våld styra våra liv.

Vi är tacksamma för Er förståelse och kommer att göra allt vi kan för att vi tillsammans ska kunna ta oss igenom detta.

Äntligen kan ägodelar som hittats efter att ha lämnats kvar i lokalerna under fredagens tumult hämtas vid Service desken från klockan 10:00 – 18:00. För berörda går det nu också att hämta ut bilar från parkeringen.

Vi ser fram emot att få alla tillbaka till Emporia igen.

För pressfrågor kontakta:

Knut Jonas Nilsson 
knut.jonas.nilsson@gknordic.com
070-3590634

//

Dear all,                         

Following the terrible act of violence which affected the communities that Emporia is serving and after review with the Malmö police department, Emporia is now set to reopen as from tomorrow.
 
Our sympathies are with those affected by this tragic event.
 
The advice we get from trauma experts quite clearly says that it is important to get back to normal as soon as possible, hard as that may be sometimes. Naturally with the possibility of therapeutic support if needed, which will be available to employees and customers in Emporia from 11-16 both Sunday and Monday. We ultimately also think it would not be right to let senseless violence dictate our lives.
 
We are grateful for your understanding and will do everything in our might so that we can get through this together.
 
Finally, possessions found after being left on the premises during Friday's commotion can be retrieved at the welcome desk from 10am – 6 pm this week. And for those concerned, it is now possible to pick up their cars as well.
 
We look forward to bringing everyone back to Emporia again. 

All press-related questions, please contact: 

För pressfrågor kontakta:

Knut Jonas Nilsson 
knut.jonas.nilsson@gknordic.com
070-3590634