Honungens dag

Idag är det honungens dag! Dagen firas sedan ett antal år tillbaka och uppmärksammar vikten av att köpa svensk honung. Visste ni att ICA Kvantum har en bikupa på vårt tak där de hämtar honung som sedan säljs i butiken? Hur coolt är inte det? Vi intervjuade Rosendals Biprodukter, som ansvarar för kupan, om hur det egentligen går till när honungen utvinns och vilka fördelar det finns med att köpa svensk honung! 

 

 

 

Berätta mer om er verksamhet! 
 

Rosendals Biprodukter är ett familjeföretag från Strömsnäsbruk i södra Småland. 

Vi har jobbat med biodling sen 2005 och har ett stort intresse för djur och natur. Vi har bikupor i vårt närområde, men även i Skåne. 

Förutom honung producerar och säljer vi bipollen, bivaxsalva och cerat. Vi säljer även bisamhällen till andra biodlare.  

Att kunna vara med och påverka pollinering av frukt, bär och blommor känns verkligen meningsfullt. För att få ihop till en burk honung á 500 g besöker och pollinerar bina 5 miljoner blommor! 

Biman AB är ett företag i Stockholm som hyr ut bikupor till olika företag i Sverige. ICA  Kvantum på Emporia är ett av de företagen som valt att satsa på miljö och vi har ansvar för skötseln av kupan. När säsongen är över får ICA Kvantum ett antal burkar med sin egen honung och etikett som ni sedan kan köpa i butiken! 

 

 

 

Hur utvinns honungen från bikupan? 

 
När ramarna är fulla och cellerna är täckta med vax är honungen redo för slungning. Då tas ramarna hem från bikupan för att slungas. 

Vi avlägsnar vaxlocken och därefter slungar vi ut honungen ur ramarna. Innan dess ska det också kontrolleras att honungen inte innehåller för hög vattenhalt. Då kan den jäsa i burkarna. Då får man ”avfukta” honungen innan slungningen. 

Innan honungen tappas på burk måste den silas och ”röras” eller ympas. För att inte de olika enzymerna och bakteriedödande ämnena ska förstöras i honungen bör den inte värmas upp till mer än 40 grader. Vi är noga med att hantera honungen varsamt och värmer bara upp den så vi kan tappa den på burk.  

Honungen får sin färg och smak beroende på vilka blommor bina har besökt. 

 

 

 

Varför är det viktigt att köpa svensk honung? 

 
Honung är ett av de livsmedel som det fuskas mest med. Det finns ”honung” som är tillverkat av aromer. I många länder används antibiotika, vilket givetvis är totalförbjudet i Sverige! 

Det allra viktigaste är genom att köpa svensk honung bidrar du till att hålla den svenska naturen levande genom pollinering. Pollineringen är livsavgörande för många blommor, bär och frukter! 

 

 

 

Snabbfakta: 

 
Albert Einstein hävdade att om biet försvann från jordens yta skulle människan bara ha fyra år kvar att leva. Inga bin, ingen pollinering, inga växter, inga djur, inga människor. Om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år. Nästan allt vi äter är direkt eller indirekt beroende av bin och deras pollinering. 

Bin påverkar cirka 70% av alla levande växtarter på planeten och står för cirka 35% av den globala matproduktionen.