header-1

GRÖNA TAK

Vi är så stolta över vår fina takpark! Visste ni att gröna tak är inte bara trevliga att vistas på? De bidrar även till en mer hållbar och klimatanpassad stad. 


Vi har samlat lite intressant fakta från Scandinavian Green Roof Institute: 

Gröna tak ger liv åt insekter 

Gröna tak främjar stadens biologiska mångfald genom att fungera som livsmiljöer och nektarkällor för pollinerande insekter som humlor och bin. Dessa tak kan även erbjuda livsutrymme åt andra nyttoinsekter och vissa fåglar, och därigenom bidra till en rikare stadsnatur. Denna ökade biologiska mångfald är avgörande för att säkerställa att stadens ekosystem kan fortsätta att tillhandahålla de olika tjänster som gynnar oss människor. 

 

Psssstt… ni vet väl om att vi har en egen bikupa på taket? Här hämtar vi honung en gång per år som ni kan köpa hos ICA Kvantum Emporia! 

 
 

Gröna tak förebygger översvämningar
 

Gröna tak minskar avrinningen från tak och därmed avlastar stadens dagvattensystem. Studier visar att de kan minska avrinningen med 40-90%, beroende på växtbäddens tjocklek. Gröna tak blir allt mer populära som klimatanpassningsåtgärd, och det finns olika lösningar på marknaden som är särskilt utformade för att minska avrinningen vid kraftiga regn. 


Gröna tak isolerar

Gröna tak är ett väldigt bra sätt att isolera byggnader från både värme och kyla. Vilket leder till en lägre energiförbrukning för uppvärmning och avkylning och ger därmed ett lägre CO2-utsläpp. Det hjälper även till att minska buller från större städer att komma in i byggnaden.